DOĞRU, GÜVENİLİR, NOTER YEMİNLİ TERCÜME
0532 608 46 32
teknik tercume
NOTER YEMİNLİ TERCÜME NEDİR?

ucgen Noterlik kanunu madde 96 daki yönetmeliğe göre; belgelerin bir dilden diğer dile veya bir yazıdan başka bir yazıya çevrilmesine ve noterlikçe onaylanmasına noter yeminli tercüme denir.

ÇEVİRMEN TERCÜME HİZMETLERİ:    20 YILLIK DENEYİM    PROFESYONEL TERCÜMAN KADROSU    PROFESYONEL TERCÜME

Yeminli Tercüman Nasıl Olunur?

Yeminli tercüman olma işlemleri, noterlik kanununa göre yapılmaktadır.

Yukarıdaki yönetmelik gereğince yeminli tercümanlık yapmak isteyen kişinin; noter'e gidip yabancı dil bildiğine dair diplomasını ibraz etmesi, noter huzurunda usulünce yemin etmesi, tutanak tutulması ve noter bünyesindeki tercüman defterine kaydının yapılması gerekmektedir.

Hangi Tercüme Belgeleri İçin Noter Onayı Yapılır?

Noter yemini gerektiren tercüme evraklarından bazıları:
 • Sertifikaların noter yeminli tercümeleri
 • Uluslararası sözleşme metinlerinin noter yeminli tercümesi
 • Mahkeme evraklarının noter yeminli tercümesi
 • Anlaşma evraklarının noter yeminli tercümesi
 • Nüfus cüzdanı suretinin noter yeminli tercümesi
 • Evlilik cüzdanı noter yeminli tercümesi
 • Boşanma evraklarının noter yeminli tercümesi
 • Vasiyetnamelerin noter yeminli tercümesi
 • Akademik derece belgelerinin noter yeminli tercümesi
 • Diplomaların noter yeminli tercümeleri
 • Evlat edinme belgelerinin noter yeminli tercümesi
 • Uyruk değiştirme belgelerinin noter yeminli tercümesi
 • Göçmen kimliğinin noter yeminli tercümesi
için yeminli ve noter tasdikli çeviri hizmeti verilmektedir.

 

Noter Onaylı Tercüme Belgelerinin Hazırlanması

Çevirisi yapılmış belge; 1 adet orjinal 1 adet fotokopi olarak 2 nüsha şekilde hazırlanır. Hazırlanan belgeler için noter onayı yaptırılır. Noter; onayı yapılmış belgelerin bir nüshasını onayı yaptıran kişiye verir, bir nüshasını arşivinde saklar.

Noter onaylı tercümesini yaptıracağınız belgeden birden fazla gerektiğinde tercüme bürosu yetkilisine mutlaka bildirilmesi gerekmektedir.

Noter onayı, sadece çeviriyi yapan yeminli tercümanın yemin zaptı bulunan noterler tarafından yapılmaktadır.

Noter tasdik ücreti 2015 itibariyle yaklaşık 94 TL dır.